Vì bảo vệ cộng đồng của mình từ Tháng 1/2021 BTani chính thức chia sẽ việc nhận tất cả các sản phẩm như: Phôi, tut, trick, …. qua Group Zalo. Vì thời gian gần đây có 1 số thành phần giả mạo BTani nhầm trục lợi cá nhân như gửi mail qua cho các bạn với nội dung:

  • Nhận kháng nghị tài khoản quảng cáo,
  • Nhận tạo Landingpage giá rẻ với pháp danh BTani
  • Nhận quảng cáo facebook và đào tạo giá rẻ,…..

Sau khi bạn chuyển khoản, vì nghĩ của BTani và đó là lần cuối cùng bạn được nói chuyện với bạn ấy. Thế là bạn đã bị “Scam” và tìm đến page và website của BTani để liên hệ thông báo. Ok từ nay mình sẽ đưa tất cả khách hàng về website và Group và Group sẽ không hề spam tin chỉ để bạn nhận nội dung mới mà thôi. Vì 1 cộng đồng BTani lành và mạnh

Tham Gia Group Zalo Bằng Cách Quét Mã QR Hoặc Ấn Vào Hình Bên Dưới