BTANI EDU CATION

Công ty đào tạo kinh doanh online thực chiến đầy đủ và toàn diện đầu tiên tại Việt Nam. Với đội ngũ giảng viên là những người đang kinh doanh thành công trên các nền tảng như Shopee, Facebook, Tiktok… Ở đây chúng tôi ko có chuyên gia mặc vest đứng khoanh tay, chỉ có những người đã làm được và chia sẻ lại quá trình của họ